Droge voeten

Droge Voeten is een initiatief van enkele verontruste bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. Verontrust, omdat ons klimaat ingrijpend verandert en er alleen hoop is op een goede afloop als we nú maatregelen nemen.

Wij vinden dat het klimaatprobleem een zaak is van burgers, bedrijfsleven en politiek. De politiek moet leidend zijn. Anders verzanden we in het dilemma: mijn gedragsverandering is alleen zinvol als mijn buurman ook verandert, en gebeurt er niets.

Droge Voeten wil dat burgers, bedrijven en politiek snel met een heldere, gezamenlijk gedeelde visie komen op de aanpak van het klimaatprobleem. Daarom hebben we een debat georganiseerd in het Ketelhuis op 19 november 2006.

Kijk naar onze zelfgemaakte video: